Helaas… geen levenstestament!

1429
Levenstestament

Wanneer er belangrijke momenten zijn, bijvoorbeeld de overdracht van een huis, is het soms niet meer mogelijk dat men de akte zelf nog kan ondertekenen en begrijpt waarvoor men bij de notaris zit.

Als je zelf jouw belangen niet meer kunt behartigen en je hebt geen levenstestament/algemene volmacht gemaakt, dan dient er een meerderjarigenbewind (en vaak ook een mentorschap) te worden ingesteld door de kantonrechter. De kantonrechter benoemt dan een bewindvoerder, vaak de partner of één van de kinderen, die jouw vermogen beheert en jouw verdere zaken regelt.

Voor veel beslissingen aangaande je vermogen heeft de bewindvoerder dan de toestemming nodig van de kantonrechter en voorts moet er dan jaarlijks een rekening en verantwoording afgelegd worden over het gevoerde financiële beheer.

Al met al wordt dit als zeer belastend ervaren.

Om dit alles te voorkomen is het verstandig dat je tijdig een levenstestament laat opstellen waarin je vastlegt wie welke beslissingen mag nemen als jij daartoe zelf niet
meer in staat bent.

De term “levenstestament” is verwarrend. Een testament en levenstestament zijn niet hetzelfde. Wél vullen ze elkaar aan. Een testament gaat in ná je overlijden. Hierin leg je vast wie recht heeft op jouw erfenis en wie je benoemt om de zaken te regelen na je overlijden. In het levenstestament staat vermeld hoe je de zaken geregeld wilt hebben tijdens jouw leven, wanneer je het zelf niet meer kunt vertellen. Het is belangrijk dat anderen weten wat jouw wensen zijn als jij deze zelf niet meer kunt aangeven. Denk aan je kinderen en naaste familie, aan de bank en aan zorgverleners. Daarvoor wordt
een levenstestament opgesteld en vastgelegd door de notaris.

Het verlenen van een volmacht houdt niet in dat je jezelf onmiddellijk buitenspel zet. Zolang je zelf nog daartoe in staat bent, kun je zelf alles nog blijven doen. De volmacht is juist bedoeld voor de situatie dat je dat niet meer kunt.

In jouw levenstestament kunt je jouw wensen met betrekking tot het gebruik van de volmacht laten opnemen. Daarbij kun je bijvoorbeeld aangeven of de gevolmachtigde
namens jou schenkingen mag doen, al dan niet met het oog op belastingbesparing of verblijf in een zorginstelling of juist niet, of je kunt aanwijzingen geven voor de eventuele verkoop van jouw woning. Het moge duidelijk zijn dat je niet zelf meer de regie hebt, als er een bewind moet worden ingesteld.

Wij nodigen je graag uit voor een vrijblijvend gesprek.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here