Dementie wordt volksziekte nummer 1

1303
Dementie

Het raakt mij iedere keer wanneer ik met iemand spreek tijdens een bespreking bij mij op kantoor die net de diagnose dementie heeft gekregen of een beroerte heeft gehad.

Wanneer er dan belangrijke momenten zijn, bijvoorbeeld de overdracht van een huis, is het soms niet meer mogelijk dat men de akte zelf nog kan ondertekenen en begrijpt waarvoor men bij de notaris zit.

Als u zelf uw belangen niet meer kunt behartigen en u heeft geen levenstestament/algemene volmacht gemaakt, dan dient er een meerderjarigenbewind (en vaak ook een mentorschap) te worden ingesteld door de kantonrechter. De kantonrechter benoemt dan een bewindvoerder, vaak de partner of één van de kinderen, die uw vermogen beheert en uw verdere zaken regelt. Voor veel beslissingen aangaande uw vermogen heeft de bewindvoerder dan de toestemming nodig van de kantonrechter en voorts moet er dan jaarlijks een rekening en verantwoording afgelegd worden over het gevoerde financiële beheer. Al met al wordt dit als zeer belastend ervaren.

Om dit alles te voorkomen is het verstandig dat u tijdig een levenstestament laat opstellen waarin u vastlegt wie welke beslissingen mag nemen als u daartoe zelf niet meer in staat bent.

De term “levenstestament” is verwarrend. Een testament en levenstestament zijn niet hetzelfde. Wel vullen ze elkaar aan. Een testament gaat in na uw overlijden. Hierin legt u vast wie recht heeft op uw erfenis en wie u benoemt om de zaken te regelen na uw overlijden. in het levenstestament staat vermeld hoe u de zaken geregeld wilt hebben tijdens uw leven, wanneer u het zelf niet meer kunt vertellen. Het is belangrijk dat naderen weten wat uw wensen zin als u deze zelf niet meer kunt aangeven. Denk aan uw kinderen en naaste familie, aan de bank en aan zorgverleners. Daarvoor wordt een levenstestament op gesteld en vastgelegd door de notaris.

Het verlengen van een volmacht houdt niet dat zichzelf onmiddellijk buisteenspel zet. Zolang u daar zelf nog toe in staat bent , kunt zelf alles nog blijven doen.

De volmacht is juist bedoeld voor de situatie dat u dat nier meer kunt. In uw levenstestament kunt u uw wensen met betrekking tot het gebruik de volmacht laten opnemen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld aangeven of de gevolmachtigde namens u schenkingen mag doen, al dan niet met het oog op belastingbesparing of verblijf in een zorginstelling of juist niet, of u kunt aanwijzingen geven voor de eventuele verkoop van uw woning.

Het moge duidelijk zijn dat u niet zelf meer de regie heeft als er een bewind moet worden ingesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here